Форма за рекламация


Описание на закупените продукти и услуги, и причина за връщане (опционално); Дата и номер на поръчка, дата (и номер) на заявка за услуга; дата (и номер) на фактура и др.

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки:

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Прилагам следните документи:

Прикачете документи (10 MB лимит на файл, формати: pdf, doc, jpg, png и zip архиви):

Количка Изтритo Отмяна
  • Количката е празна.